Welzijn op het werk

Welzijnswet

07-06-2021

De welzijnswet is de basis van de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk. Hier volgt een opsomming van de voornaamste punten in deze wet: