Welzijnswet

07-06-2021

De welzijnswet is de basis van de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk. Hier volgt een opsomming van de voornaamste punten in deze wet:

 • Een welzijnsbeleid is verplicht voor elke werkgever.
  Dit beleid steunt op algemene principes:
  • Risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen
  • Voorkeur voor collectieve beschermingsmiddelen boven individuele beschermingsmiddelen
  • Opleiding en informatie voor werknemers voorzien

Integreer dit beleid in het volledig management van je onderneming.

 • Je moet beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Deze dienst gaat de risico's voor de werknemers opsporen, maar voor bepaalde aspecten van deze opdracht zal je beroep moeten doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Deze gespecialiseerde externe diensten worden belast met risico-evaluatie en aparte afdelingen hiervan worden belast met het medisch toezicht van de werknemers.
 • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats.
 • Regeling aangaande werken met derden (contractors, aannemers), meer bepaald het uitwisselen van informatie en coördinatie tussen de opdrachtgever en een derde werkgever of zelfstandige.
 • Tewerkstellen van uitzendkrachten bij gebruikers.
 • Regeling aangaande tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: verhoudingen tussen de verschillende deelnemers bij het tot stand komen van een bouwwerk, aanstellen van coördinatoren voor veiligheid en gezondheid (ontwerp + verwezenlijking).
 • De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, met als belangrijkste aandachtspunten:
  • In ondernemingen waar geen comité vereist is, worden de opdrachten van het comité uitgevoerd door de vakbondsafvaardiging.
  • Wanneer er geen comité of vakbondsafvaardiging is, worden de werknemers zelf rechtstreeks geraadpleegd.
 • Regeling aangaande de preventie van psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Maatregelen om herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen.

Meer informatie hieromtrent vraag je in de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In de tweede plaats kun je bij de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk terecht.

Meer informatie over de interpretatie van de regelgeving kun je schriftelijk aanvragen bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.

In de volgende blogberichten gaan we wat dieper in op deze welzijnswet.