Welzijn op het werk in België

03-05-2021

Wat verstaan we onder "welzijn op het werk"?

Dit is allemaal wettelijk bepaald in de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk. Hierin wordt gewaakt over:

  • de veiligheid op het werk
  • bescherming van de gezondheid van de werknemers
  • psychosociale aspecten van het werk
  • ergonomie
  • arbeidshygiëne
  • verfraaiing van de werkplaatsen

Het is heel belangrijk dat je als werkgever op de hoogte bent van deze regels en dat je erover waakt dat deze worden nageleefd. Er bestaan verschillende organisaties die je hierin bijstaan door bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden.

In bedrijven met meer dan 19 werknemers is het bijvoorbeeld verplicht om een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op te richten. Hierin zetelen een werknemers- en een werkgeversafvaardiging en preventieadviseurs.

Waarom het thema "welzijn op het werk"?

Zelf werkte ik 12 jaar als loontrekkende bediende waarvan ik 10 jaar deel uitmaakte van de werknemersafvaardiging in het CPBW. Vandaar ook mijn interesse in dit thema. Graag vertel ik u wat meer over het welzijn van uw werknemers op het werk.

  • Wat zijn uw rechten en plichten?
  • Wat zijn de rechten en plichten van uw werknemers?
  • Wie zijn de actoren en wat is hun rol in dit verhaal?
  • ...

Interactie

Uiteraard mag je ook reageren op de blogberichten met vragen, anekdotes of suggesties voor onderwerpen voor toekomstige blogberichten. Houd wel altijd rekening met de nodige privacy: noem geen namen en maak op geen enkele andere manier kenbaar wie betrokken is bij door jou beschreven situaties. Als je geen openbare reactie op een blogbericht wilt achterlaten, maar toch graag iets wilt vragen of meedelen, dan mag je mailen naar info@hgts.be en uiteraard worden je vragen en eventueel door jou verstrekte informatie met de nodige discretie behandeld.

Laten we er samen een aangename werkomgeving van maken!

Zie ook mijn andere blog, een gezonde geest in een gezond lichaam, onder de rubriek "Voeding & Lifestyle". Want een gezond persoon is een gelukkig persoon en gelukkige mensen op de werkvloer maken het werk eens zo aangenaam! En ze presteren ook beter...