Taal en Administratie

vertalingen - administratie

Reviseren

Nakijken van een vertaling vanuit het Engels/Frans/Duits naar het Nederlands, op basis van de brontekst

Inbegrepen:

- inhoudelijke overeenkomst tussen vertaling en brontekst
- grammatica/spelling vertaling
- vlotte leesbaarheid vertaling

Proeflezen

Nalezen van teksten in het Nederlands zonder beschikbare brontekst

Inbegrepen:

- grammatica/spelling
- vlotte leesbaarheid

Teksten aan te leveren in Word-formaat

MTPE

Machinevertaling vanuit het Engels/Frans/Duits naar het Nederlands nalezen en verbeteren

FULL MTPE
- inhoudelijke overeenkomst tussen vertaling en brontekst
- grammatica/spelling vertaling
- vlotte leesbaarheid vertaling (gelijk aan menselijke vertaling)

LIGHT MTPE
- inhoudelijke overeenkomst tussen vertaling en brontekst
- grammatica/spelling vertaling

Administratieve ondersteuning

Allerlei administratieve ondersteuning

Ik werk met Microsoft Office 365 (kennis van Word, Excel, Powerpoint)

Ook eenmalige of eenvoudige taken (vb. invoeren van gegevens, samenstellen van lijsten, ...)