PCE Foundation

HELP MEE AAN DE OPBOUW VAN EEN MIDDELBARE SCHOOL VOOR DEZE KINDEREN

Beste mensen,

Ik hoop dat u dit bericht goed ontvangt.

De voorbije 8 jaar hebben we heel wat ambitieuze projecten opgestart, die een enorme en blijvende impact hadden op het leven van de gezinnen in het dorp Armor. Een van de grootste projecten was het opbouwen van Portland Kleuterschool en Lagere School om te voorzien in kwalitatief onderwijs voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Enkele jaren geleden was deze school alleen maar een droom, maar nu bestaat ze echt en is het gebouw gevuld met heel gedreven leerlingen.

We zouden u willen vragen om mee te werken om een volgende droom, zelfs nog waardevoller, ook werkelijkheid te laten worden.

Zoals u weet brengen we momenteel leerlingen over van het dorp naar kostscholen in de stad voor hun middelbare opleiding. Dit is erg kostelijk en doordat de bijdragen voor kostscholen steeds duurder worden, zal het er niet op beteren. Tot nu toe konden we niet voor al onze leerlingen een sponsor vinden, die echt wel verlangen naar onderwijs, en doordat er steeds nieuwe klassen afstuderen van Portland Lagere School, zal het aantal leerlingen zonder sponsor blijven toenemen.

Onze droom is om een middelbare school te bouwen in het dorp, zodat we

de kinderen kans op onderwijs kunnen geven op basisniveau. We zullen nog steeds sponsors nodig hebben, maar de kosten zullen een stuk lager liggen en sommige ouders zouden zelf het onderwijsmateriaal en het voedsel kunnen betalen, net als sommige ouders nu ook doen voor kinderen van Portland School.

Het oorspronkelijke doel van PCE Foundation was plaatselijke meisjes helpen toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs, met als doelstelling op lange termijn om de capaciteit van plaatselijke gezinnen om zelf het onderwijs van hun kinderen te ondersteunen, te verbeteren. We hebben hierin vooruitgang geboekt, nu wordt het tijd dat we verder gaan met deze duurzamere benadering.

Onze ervaring met Portland School leert ons dat het veel eenvoudiger is om plaatselijke scholen te beheren dan te proberen samenwerken met het personeel van verschillende middelbare kostscholen in Kampala, waarbij we moeten zorgen voor transport, de vooruitgang moeten opvolgen, en dit met slechts beperkte toegang. Met een plaatselijke middelbare school zouden we ons in eerste instantie kunnen ontfermen over de vooruitgang van de gesponsorde kinderen en ervoor zorgen dat hun schoolgeld wordt betaald. Het schoolhoofd en ander betaald personeel houden zich bezig met het runnen van de school, net zoals dat ook het geval is bij Portland School. De ouders en voogden van de kinderen kunnen ook hun kinderen opvolgen en steunen, wat niet mogelijk is als ze ver weg op kostschool zijn.

Het kost $81.969,94 om een volledige middelbare school op te bouwen met 7 klaslokalen, 3 praktijkruimtes, een personeelskantoor en een kantoor voor het schoolhoofd. Dit lijkt een enorm bedrag, maar als elk van de 150 personen die we proberen te bereiken, bereid is om een éénmalige schenking te doen van $550, dan halen we ons doel.

Wilt u eraan meewerken om deze droom te verwezenlijken?

Ik kijk alvast uit naar uw antwoord!

Vul het antwoordformulier in om met ons in contact te komen voor meer info of om u aan te melden voor schenkingen of als sponsor.

Met vriendelijke groet


ANTWOORDFORMULIER:

Dit is Anthony Ongwen, hij is 12. Hij heeft 13 zussen en is dus de enige jongen in zijn gezin. Zijn ouders hebben het moeilijk om hun kinderen groot te brengen. Ze zeiden dat ze wouden proberen om wat meer jongens in het gezin te krijgen, maar dat is niet gelukt. Twee van zijn zussen zijn getrouwd op 12-jarige leeftijd...